Úvod

Krátce o nás

Projekční kancelář Ing. Pavel Šedivý je rodinná firma, která působí v oboru projektování staveb od roku 1997. Zabýváme se kompletní projekční přípravou menších a středně velkých pozemních staveb.

Soustředíme se na individuální přístup a jedinečnost každého návrhu v návaznosti na přání a představy našich zákazníků.

Zajišťujeme v oboru projektování staveb komplexní služby – od ideového návrhu přes vlastní projektovou dokumentaci v dohodnutém rozsahu až po inženýrskou činnost pro zajištění povolení stavby a kolaudaci staveb dokončených. Dále nabízíme provádění technického a autorského dozoru při provádění staveb.

Kvalifikační předpoklady zajišťuje udělení autorizace České komory autorizovaných inženýrů a techniků v oboru pozemní stavby. Dále disponujeme širokým kádrem osvědčených spolupracovníků v oborech vnitřních instalací, požární bezpečnosti, rozpočtování energetického posuzování staveb a geodetických prací.