Služby

Projekční práce

Bytová výstavba -novostavby rodinných domů
-rekonstrukce, nástavby a vestavby rodinných domů
-drobná výstavba
-objekty bytových domů


Průmyslová výstavba -průmyslové areály
-výrobní haly
-provozovny řemesel a služeb
-zemědělské stavby
-kompostárny


Občanská výstavba -administrativní budovy
-školní budovy a zařízení
-hřiště a stavby pro rekreaci

Nahoru


Inženýrská činnost ve výstavbě

-komplexní služby k zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudace staveb
-zajišťování technického dozoru investora a autorského dozoru
-veřejnoprávní smlouvy
-zápis staveb do katastru nemovitostí

Nahoru